fbpx
+31 654 367536

Over mij

Een mens ontwikkelt zich – althans dat lijkt mij de bedoeling – waardoor men gaandeweg steeds meer een profiel gaat creëren op persoonlijkheidsniveau als voorbode voor de missie.

Naarmate ook de missie naar voren komt, verduidelijkt het beeld. Voor sommigen is dat een hele puzzel, voor anderen een feit vanaf de lagere school!

Persoonlijk

Voor mij kwam de ommekeer toen M.E. (Burn Out in een ander jasje) tijdelijk mijn leven ging beheersen.

Ik prijs mij gelukkig coaches op mijn weg gevonden te hebben die mij van alles aanreikten, inclusief de vrijheid het op mijn manier te doen.

Ik kreeg adviezen die met mij te maken hadden, uitdagingen om mijzelf beter te leren kennen en vooral ook om al mijn mogelijkheden op te sporen.

Uiteindelijk begreep ik dat alle antwoorden in mijn onderbewustzijn zaten en kreeg ik de gereedschappen aangereikt om ze zichtbaar te maken.

Het heeft mij een ontiegelijk gevoel van vrijheid gegeven en dankbaarheid die verder gaat dan de identiteiten en richtingen die mij de oplossing brachten.

Op managementniveau bleek ik in crisissituaties nog beter te functioneren en uiteindelijk leek het coachen van personen in een (zakelijke of persoonlijke) crisis mij te doen reiken naar het haast onmogelijke.

Immers, ALLES is mogelijk!

Als Sidekick Manager is het mijn ultieme doel de ondernemer te triggeren het beste uit zichzelf en het bedrijf te halen; brainstorms, emotionele spiegels en doelgericht werken zijn daarin het devies.

Hoe dan?

Actie

Het is allemaal uitgebouwd met cursussen en opleidingen, maar ook door op te letten wat het universum aanreikte.

Opmerkelijk genoeg werd ik herhaaldelijk gevraagd bedrijven uit het slop te trekken en personen te begeleiden nadat hen zware gebeurtenissen waren overkomen. Daarbij heeft vooral het traject van “ontslachtoffering” mijn aandacht.

Handje vasthouden en meesnotteren zit niet in mijn takenpakket, respectvolle ACTIE en ONTSLACHTOFFERING – inclusief een beter PERSOONSBEWUSTZIJN – absoluut wel!

Verslaving

Wanneer dat wat onmogelijk leek gerealiseerd is, is dat voor mij kicken; een bruisende energie die verslavend werkt.

Het geeft mij dat “hebberige” van “wie volgt?”, want van die energie kan ik onmogelijk genoeg krijgen.

Missie

Ik beschouw het als mijn missie mijn gereedschapskoffer aan te reiken aan diegenen die er voor open staan daarmee hun voordeel te doen.

Mijn kenniskastje is gevuld met o.a.: NLP Master Practitioner, Timeline Therapist, Train de Trainer en Feng Shui Master Consultant / stylist.

Kernwoorden

Omdat het zo lastig is jezelf te omschrijven, werden cliënten gevraagd om trefwoorden / kernomschrijvingen.

Hun spontane reacties:

duizendpoot, to the point, doortastend, verrassend, opruimend, onvoorspelbaar, tot de kern doordringend, op een heel eigen manier, resultaatgericht, eerlijk, “nu”, confronterend, betrouwbaar, intensief, natuurlijke manier van coachen, actie, humor, inzicht, doelbewust, perfectie, bezige bij, integer, betrokken, begrijpend, onafhankelijk.

Leidraad van een persoonlijkheid; de individuele statuten.

Persoonlijke statuten Mary-Rose Kolkman

Net zoals een stichting, vereniging of bedrijf de statuten schrijft, zo kan een persoonlijkheid dat ook.

Waar staat die persoonlijkheid voor? Missie is leuk, maar kunt u van diegene verwachten?

Jaren geleden heb ik mijn persoonlijke statuten geschreven; een leidraad voor anderen en een verademing voor mijzelf.

Principes:

1. Vreesloos

A. Door voor niemand en geen enkele situatie bang te zijn
B. Door het woord angst uit mijn persoonlijke vocabulaire te schrappen.

2. Eerlijk

A. Door leugens te vermijden en niet in mijn leven toe te laten.
B. Door geen partij te kiezen op grond van een andere reden dan dit principe.

3. Betrouwbaar

A. Door mijn beloftes na te komen; ook in stiptheid.
B. Door voor mijn medemens duidelijk te zijn in mijn principes.

4. Dienstbaarheid

A. Door mensen te helpen hun persoonlijke groei te vergroten.
B. Mijn medemens behulpzaam te zijn door hun persoonlijke actie te vergroten. (Nieuwe manier van werken, zelf doen)
C. Door een advies te geven wanneer mijn raad gevraagd wordt.
D. Door voor privérelaties een persoon te zijn waar ze met hun vragen en uitdagingen terecht kunnen.
E. Door in mijn praktijk een richtingaanwijzer en een vraagbaak te zijn.
F. Door een luisterend oor te zijn voor mensen met problemen, zolang dat zinvol is.

5. Direct

A. Adequaat reageren in nieuwe situaties op basis van mijn principes.
B. Wat vandaag gedaan kan worden niet uitstellen tot morgen.
C. Direct mijn prioriteiten te stellen tussen werk en privéleven, waarbij ik de intentie van een win-win-situatie voor alle partijen als uitgangspunt aanhoud.

6. Dynamiek

A. Een leven vrij van sleur.

7. Optimisme

A. Altijd uitgaan van een positieve gedachte c.q. uitkomst.

8. Respect

A. Door een respectvolle communicatie leidraad te laten zijn in al mijn uitingen.

Zijn er andere snelwegen naar Mary-Rose?

snelwegen

Naast deze website zijn er andere wegen om mij digitaal te  bezoeken.

Feng Shui is een prachtige kunde om cliënten extra te ondersteunen op weg naar hun krachtbronnen ter omzeiling van hun valkuilen. Feng Shui werkt op het onderbewuste en maakt van daaruit een krachtig verschil. Daarvoor is uiteindelijk een aparte website opgezet. Om deze te bezoeken, klik hier

De Stichting 5 Speciale Minuten heeft mijn hart gestolen en als voorzitter, woordvoerder en boegbeeld doe ik mijn uiterste best – ieder jaar weer – heel veel mensen uit te nodigen deel te nemen aan het gedachtegoed van de 5 Speciale Minuten.